Volejte ještě dnes 

602 649 779

nebo pište na:

info@aeromap.cz

Na nebi jsme 40 let

Internet of Things

Společnost Breuss Aircraft Works se zapojila do sdružení IoT Cluster, založeného s cílem propojování odborníků a firem podnikajících v této oblasti a pro podprou rozvoje IoT technologií v reálné praxi. V našem oboru se zaměřujeme na využití IoT technologií v oblasti tzv. přesného zemědělství. Letecké snímkování tak doplňujeme dlouhodobým měřením základních fyzikálních veličin (teplota, vlhkost...) ve vybraných místech polní kultury (kde nebývá k dispozici komunikační ani napájecí infrastruktura) a analýzou dlouhodobých časových řad těchto veličin ve vazbě na potřebné agrotechnické zásahy (hnojení, závlaha, choroby, škůdci).

Internet Věcí (Internet of Things, IoT) je výsledkem významného technologického pokroku v mnoha paralelních oborech. Je charakterizován třemi základními aspekty: 

Miniaturizace - elektronická zařízení se stávají menšími, výkonnějšími a energeticky úspornějšími. 

Cenová dostupnost - náklady na elektronické komponenty a komunikační sítě trvale klesají. 

Bezdrátovost - elektronická zařízení se stávají stále více bezdrátovými - nejen z hlediska komunikačního datového připojení, ale i z hlediska napájení.

Podle některých odhadů bude v roce 2020 připojeno k internetu až 50 miliard zařízení schopných komunikovat nejen s člověkem, ale i mezi sebou. Přepokládá se proto, že díky komunikaci "věcí" mezi sebou bude možno v nejrůznějších technologických procesech přenést na stroje část rozhodovacího procesu. Definice říká, že "věc" použítelná v konceptu IoT musí mít nějakou řídicí jednotku, čidla měřící parametry řízeného procesu, akční členy, které jsou schopny řídit onen proces a schopnost komunikace s ostatními "věcmi". Nutná je samozřejmě standardizace komunikačního protokolu aby si "věci" různých výrobců mezi sebou rozuměly.